Welkom Clarissen VLaanderen

Nieuwe site

Zuster Carmen heeft de moeite genomen om een nieuwe site te maken.
U wordt zo dadelijk doorverwezen.
Mocht geduld niet tot jouw grootste deugd behoren dan kan u steeds hier klikken.

Pace & Bene